Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie

POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty

Data publikacji: 2023-02-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie z terenu województwa łódzkiego przy współpracy Bankiem Żywności w Łodzi realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.


Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

- warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);

- skrobiowe (makaron jajeczny),

- mleczne (mleko UHT),

- mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),

- cukier (cukier biały),

- tłuszcze (olej rzepakowy).


Pomoc żywnościowa trafiła do 233 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa łódzkiego

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

-  5,874 ton żywności;

448 paczek żywnościowych.


W ramach POPŻ Podprogram 2021 dla 22 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 1 warsztat edukacyjny w ramach działań towarzyszących:

- żywieniowo dietetyczny – 3 spotkania dla 22 uczestników.

KOMUNIKAT !!!

Data publikacji: 2022-08-18

Wójt Gminy Aleksandrów informuje, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie (Aleksandrów 39b):

• drogą elektroniczną - wnioski opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione profilem zaufanym,

• w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie (pok. nr 4, 9 lub 10) od poniedziałku do piątku 8.00-15.00,

• za pośrednictwem poczty polskiej.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego należy złożyć do dnia 30.11.2022r.

Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Druki wniosków są do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 44 756 00 13.

Więcej informacji na temat dodatku węglowego oraz wzory wniosków na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy

                                                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                                            Wójt Gminy Aleksandrów

                                                                                                                                 /-/ Paweł Mamrot

 


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...